הטכנולוגיה

הטכנולוגיה שלנו
הטכנולוגיה החדשנית הזו עונה על הצורך המוכר בסביבה
החקלאית, של מדידה מדוייקת ומהירה של חנקן, זרחן
.אשלגן ומיקרו אלמנטים שונים במרווחי זמן קבועים
דיגום, ניתוח והמלצה ישירות בשטח
ביצוע אנליזה בשטח באמצעות מעבדה ניידת, עצמאית וקומפקטית
הכנת דגימה אוטומטית של רקמה צמחית וקרקע
שילוב טכנולוגיות ספקטרוסקופיות עם אלקטרו כימיה- פיתרון אחד משולב
מערכת מידע גיאוגרפית המושתתת על מאגר נתונים מבוססי ענן ופרוטוקולי תקשורת לניהול מאגר נתונים רחב
 
פיתוח פרוטוקולים מותאמים לגידולים שונים הכוללים שיטות דיגום, ניתוח נתונים מבוסס אלגוריתמים ויצירת מאגר מידע במטרה להגדיל יבולים ולחסוך בעלויות
המעבדה הניידת מצוידת במספר טכנולוגיות ספקטרוסקופיות ואלקטרו-כימיה לקבלת טווח אנליזה רחב של יסודות ההזנה.