השירות

חדשנות

דיוק

מידיות

שירות מלא ומקיף
השירות שלנו כולל איסוף דגימות מהשטח, ניתוח הדגימות והפקת דו"ח נתוני הבדיקות. התהליך מתבצע על ידי הצוות המקצועי של המעבדה הניידת. 
מטרת השירות היא לספק פיתרון אוטונומי, חדשני, ומקיף. השינוי המהפכני משנה את שיטות החקלאות המסורתיות ומאפשר שיפור איכות והגדלת כמויות היבול.
אנו מספקים:
אחריות מלאה על איסוף והכנת הדגימות בשטח - מים, רקמה צמחית וקרקע
אנליזה - שימוש בטכנולוגיה ספקטרוסקופית בשילוב טכנולוגיות נוספות
תוצאות - מידיות ומדויקות
ליווי התהליך, ניתוח מעמיק ובחינת התוצאות על ידי אגרונום
המלצות הניתנות לטובת יישום בפועל